NURE ONNA

ÜCRETSİZ / GRAFİK NOTASYONLA MULTIDISIPLINER PERFORMANS

ikincikat LOFT

SEMİNER:YENİ MÜZİKTE ASYA ÇALGILARI

PERFORMANS: GRAFİK NOTASYONLA MULTIDISIPLINER PERFORMANS

17:00 Huey Ching Chong

YENİ MÜZİKTE ASYA ÇALGILARI

  “Yeni müzik bağlamında 2011’den beri Endonezya’dan Japonya’ya, Çin’den Kore ve Tayland’a çeşitlilik gösteren bir geleneksel çalgı yelpazesinde besteleme imkanı buldum. Söz konusu çalgıların ait olduğu kültürlere yabancıydım. Besteleme sürecinde kafamda bir çok soru oluştu:çalgıların kültürel kökeni/kimliği, geleneksel çalgıcıların zihniyet ve yaklaşımları, müzikal nefes alma konusunda geleneksel Asya ve Batı müziği çalgıları arasındaki bağlantılar, ve notalama yöntemlerine dair.. Bu seminerde, bahsi geçen alanlardaki sorularıma cevap ararken elde ettiğim deneyimleri ve denemelerimi sizlerle paylaşacağım.”

Huey Ching CHONG’un bestecilik yolculuğu 2008 ağustosunda Yii Kah Hoe ile başladı. Çalışmalarını 2010-2017 yılları arasında Monbukagakusho burs ödülünün de desteğiyle Prof. Keiko Harada ile sürdürdü, biryandan da Prof. Akira Nishimura ve Prof. Michio Kitazume ile çalışma imkanı buldu. 2017’de Tokyo College of Music’te Müzik Sanatları (Kompozisyon) dalında doktorasını tamamladı.

Bestecinin eserleri şimdiye kadar Malezya, Filipinler, Japonya, Tayvan, Avustralya, Almanya, Hollanda, İsviçre ve Litvanya’da seslendirildi.

İngilizce içerikli internet sayfaları için:

https://hueychingchong.jimdo.com/english/profile/

https://soundcloud.com/chingmusician


LECTURE: ASIAN MUSICAL INSTRUMENTS IN NEW MUSIC COMPOSITION

PERFORMANCE: MULTIDISCIPLINARY PERFORMANCE WITH GRAPHIC NOTATION

17:00 Huey Ching Chong

Asian Traditional Musical Instruments in New Music Composition

  “Since 2011, I had many good chances to compose for musical instruments from Indonesia, Japan, China, Korea, and Thailand in the context of new music.All of these are foreign cultures to me. Many questions had been raised inside myself when I was composing. These include the identity of the cultural origin of the musical instruments; the mentalities of traditional musicians; the connection in musical breathing between asian traditional musical instruments and western musical instruments; and the method of notation. In this lecture, I’ll like to share with you my experiences and trials made in compositions while facing these questions approaching these musical instruments.”

Huey Ching CHONG began her composition studies in August 2008 with composer, Yii Kah Hoe. From 2010 to 2017, with the support of Monbukagakusho Scholarship Award, she continued her musical exploration under the tutelage of Prof. Keiko Harada. Besides that, she has also studied with Prof. Akira Nishimura, and Prof. Michio Kitazume. In 2017, she obtained her Doctorate Degree in Musical Arts (Composition) from Tokyo College of Music.
Her music had been performed in Malaysia, Philippines, Japan, Taiwan, Australia, Germany, Netherland, Switzerland, and Lithuania.

For english website :

https://hueychingchong.jimdo.com/english/profile/

https://soundcloud.com/chingmusician
18:00 Performans

Müzikal grafikler, grafik notalar, renk ve biçimler birbiriyle buluşuyor, çok-yönlü ve eş-zamanlı bir yaratım diliyle hareket, renk ve sese dönüşüyor. Bu yolculuğa zamanın ruhu içinde Asya’dan, denizden yükselen bir metafor rehberlik ediyor:

NURE ONNA


Çarpık gülümsemesi ve korkunç kahkahasıyla Nure Onago…Olur da rastlar ve neşesi yerinde sıradan bir kadın olduğunu sanarak gülüşüne ortak olursanız, dizginlerinden boşanmışçasına üzerinize saldırır. Ve acıması yoktur.


18:00 Performance

Musical graphics/graphic scores, colours and forms come together through a multi-directional, non-linear and simultaneous language, transforming into motion, colour and sound. Meanwhile, a metaphor from Asia rises from the sea, guiding this journey within the spirit of the time:

NURE ONNA


The Nure Onago always has a wicked smile, and laughs hideously. If by chance you hear her and, thinking she is just a regular woman amused at something, should laugh along with her, then she will attack you swiftly and without mercy.

NURE ONNA

Performans Tasarım: Eda Er & Aslı Kobaner

Supervizor: Eyüp Emre Uçaray

Besteciler : Huey Ching Chong, Eda Er, Aslı Kobaner, Enis Gümüş, Özgür Yılmaz

Ses Tasarımı : Safa Kocaoğlu

Koreografi: Ekin Tunçeli

Performansçılar

Ekin Tunçeli: Dansçı

Huey Ching Chong : Tuşlu Çalgılar, Vokal

Eda Er : Vokal, Shruti box, Glockenspiel, Elektronikler

Aslı Kobaner : Elektrik Gitar, Vokal, Perküsyon, Elektronikler

Özgür Yılmaz : Kontrbas, Elektronikler, Ressam

Safa Kocaoğlu : Elektronikler

NURE ONNA

Performance Design: Eda Er & Asli Kobaner

Supervisor: Eyup Emre Ucaray

Composers : Huey Ching Chong, Eda Er, Asli Kobaner, Enis Gumus, Ozgur Yilmaz

Sound Design : Safa Kocaoglu

Choreography: Ekin Tunceli

Performers

Ekin Tunceli: Dancer

Huey Ching Chong : Keys,Voice

Eda Er : Voice,Shruti box,Glockenspiel,Electronics

Asli Kobaner : Electric Guitar, Voice, Percussion,Electronics

Ozgur Yilmaz : Contrabass, Electronics,Painter

Safa Kocaoglu : Electronics